מבצע SafeSHOP:התקנת מערכת חנות וירטואלית SafeSHOP לחשבון אחסון.

עלות השירות לעיל לפי מחירון SRV המתפרסם באתר הינה: 360 ₪ כולל מע"מ
עלות מופחתת במסגרת המבצע: 0 ₪ !
סה"כ הנחת מבצע והרווח שלך: 360 ₪ כולל מע"מ!

זהו מבצע היכרות המעניק הנחה כנגד התחייבות הלקוח לתקופת אחסון מינימאלית של שנה מלאה. הנחת מבצע זה הינה הנחה חד פעמית לחשבון אחסון, המיועדת להתקנה של מערכת חנות וירטואלית SafeSHOP אחת בלבד ובתנאי שתעשה עם פתיחת החשבון אחסון לאתר.

באם חלילה יתבטל החשבון אחסון מכל סיבה שהיא בטרם חלפה לה שנה כאמור, אזי במקרה זה יחויב הלקוח במלוא עלות ההנחה לעיל.

בתום תקופת המבצע יעמדו בפני הלקוח האפשרויות הבאות:
  1. חידוש החשבון אחסון, עם שימוש במערכת החנות וירטואלית SafeSHOP, בהתאם לעלות הרלוונטית לחבילת אחסון שיבחר מהחבילות מסחר אלקטרוני המופיעות באתר SRV בסמוך למועד החידוש.
  2. חידוש החשבון אחסון, ללא שימוש במערכת החנות וירטואלית SafeSHOP, בהתאם לעלות הרלוונטית לחבילת אחסון שיבחר מהחבילות אחסון אתרים, מסחר אלקטרוני ובוני אתרים המופיעות באתר SRV בסמוך למועד החידוש.
  3. אי חידוש החשבון אחסון.
לתשומת ליבך:
  1. המבצע בתוקף החל מיום 17/10/2012 ולזמן מוגבל. אנו רשאים להפסיקו ו/או לשנות תנאיו בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת.
  2. כל האמור לעיל כפוף לתנאי השימוש והשירות ו/או תנאי שימוש במערכת חנות וירטואלית SafeSHOP, בהתאמה לעניין.
  3. ט.ל.ח.