חנות וירטואלית | חנות וירטואלית מקצועית
חנות וירטואלית | חנות וירטואלית מקצועית
"... ברצוני להלל, לשבח, לפאר, לרומם ולקלס את השירות המעולה הניתן ע"י צוות SRV ..."  (למכתב המלא)

לבחירתך מבחר תבניות עיצוב מרהיבות להטמעה במערכת חנות וירטואלית SafeSHOP

לתשומת ליבך,

תבניות העיצוב לעיל הינן בגדר דוגמא בלבד והן מוגנות בזכויות יוצרים. זכות השימוש בכל אחת מתבניות העיצוב לעיל, כרוכה בתשלום נוסף אשר ישולם ישירות לספק תבנית העיצוב הרלוונטי ובכפוף לתנאי השימוש הרלוונטיים שקבע עבורה ספק התבנית.

הטמעת תבנית העיצוב במערכת החנות SafeSHOP כרוכה בתשלום נוסף, אשר ישולם ל- SRV. יובהר כי התשלום שישולם ל- SRV, באם ישולם, יהא בעבור שכר טרחה בגין הטמעת תבנית העיצוב במערכת החנות SafeSHOP בלבד, ובכל מקרה אינו מרחיב ו/או מוסיף ו/או משנה אף זכות מזכויות השימוש במערכת החנות, כמוגדר בתנאי השימוש במערכת החנות ו/או תנאי השימוש והשירות.

כמו כן ולמען הסר כל ספק יובהר כי כל תשלום שישולם כאמור לעיל, באם ישולם, בכל מקרה אינו מקנה כל זכות לבעלות ו/או קניין ו/או טענה לזכות בעלות ו/או קניין הן על התבנית עיצוב והן על מערכת החנות ו/או הקבצי מקור של מערכת החנות.

הטמעת תבנית העיצוב במערכת החנות SafeSHOP הינה בכפוף למתאפשר ממאפייני ו/או מגבלות מערכת החנות ולכן ייתכן כי חלק ממאפייני העיצוב ו/או האפשרויות המופיעות בתבניות לדוגמא, לא יהיו ניתנים להטמעה במערכת החנות עקב כך.

להצטרפות ו/או מידע נוסף חייג כעת
09-8321777
ונציגנו ישמח לסייע
* השימוש כפוף לתנאי השימוש ו/או לתנאי המבצע ו/או לתנאי השימוש והשירות בהתאמה לעניין